Ekonomisk rådgivning

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom frågor som gäller både juridik och skatter.

Professionell rådgivning och konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet och här kan Binette Redovisning AB fylla en viktig funktion för Ert företag. Vi kan internt samt tillsammans med samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden såsom:
  • Redovisningsfrågor
  • Skattefrågor
  • Inkomstdeklarationer
  • Ekonomiska analyser
  • Biträde vid myndighetskontakter
  • Ekonomistyrning, budget och likviditetsplanering
  • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar

Analys och rapporter

Vi hjälper Er med analyser av Ert företag såsom nyckeltal, kassaflödesanalyser, swot-analyser.

Rapport och analys är ett utmärkt komplement för Dig som redan är kund hos oss inom redovisning. Du får Din egen ekonomichef som analyserar Ditt företags utveckling och löpande skapar beslutsunderlag för företaget.

Vi kan bistå med budgetuppföljning, likviditetsprognoser, kassaflödesanalys, nyckeltal och löpande analys av bolagets utveckling. Vi kan även bistå bolaget vid lednings- och/eller styrelsemöten med relevanta finansiella rapporter.

Syftet med dessa rapporter är att ledning och styrelse skall ha pålitliga underlag för att fatta strategiska och taktiska beslut utifrån.

För att anlita ovan tjänst krävs att vi redan hanterar Er bokföring, detta för att säkerställa att vi har pålitlig och korrekt information gällande företaget. Dessa rapporter hanteras av en auktoriserad redovisningskonsult som är insatt i Ditt företags affärsidé, organisation och verksamhet.

Kontinuerlig rapportering

Rapporterna levereras löpande till bolaget enligt fastställda och överenskomna intervaller. Ni får en egen ekonomichef som Ni endast anlitar på timbasis vid löpande möten eller vid behov.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.