Löneadministration

Lämna ut lönearbetet externt för en snabb och effektivt hantering av löner samt för att förhindra insyn. Tillsammans kommer vi överens om en effektiv ansvarsfördelning. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar för ert företag.

Vi kan ta hand om hela er löneadministration. Vi postar ut lönespecifikationer till varje anställd och kan även sköta utbetalningarna.

Vi följer de lagstadgade reglerna och era eventuella kollektivavtal.

Vi tar fram underlagen till månatliga skattedeklarationer som även kontrolleras och stäms av med bokföringen innan dessa skall deklareras. I samband med detta sköter vi givetvis även de årliga kontrolluppgifterna åt företaget.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.