Partners

24SevenOffice

Binette har lång erfarenhet av det onlinebaserade affärssystemet 24SevenOffice som den första redovisningsbyrån i Sverige att implementera detta system.

Genom nära samarbete med systemtillverkaren skapar vi gemensamt effektiva lösningar for våra kunder. 

 

Vi kan även erbjuda våra kunder utbildningar såväl som implementeringar av detta mycket moderna och onlinebaserade affärssystemet.

Fortnox

Binette har väldigt god erfarenhet av onlinebaserade affärssystem, sedan bolaget bildades i 2007 så har vi alltid arbetat så långt
det varit möjligt uteslutande i onlinebaserade system.

 

Vi är idag Fortnox byråpartner med över 250 st
klienter i detta system och har god kunskap om olika integrationer i systemet. Genom nära samarbete med systemtillverkaren skapar vi gemensamt effektiva lösningar för våra kunder.

Vi kan även erbjuda våra kunder utbildningar såväl som implementeringar av detta mycket moderna och onlinebaserade svenska
affärssystem.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.